FIALOVÝ BŘEZEN

FIALOVÝ BŘEZEN

BROUČCI

 

1.  týden od 01.03. do 10.03.

2. týden od 13.03. do 17.03.

MÁME RÁDI FIALKY, JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Povídáme si o jarní přírodě
 • Seznamujeme se s knihou, prohlížíme si knížky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Napodobování různých zvuků

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Malování - travička (prstíčkové barvy)
 • Malování - sluníčko (tempery)

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Koulení míčů ve dvojicích
 • Motivované cvičení s využitím lavičky

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Poslech - čtení z knihy „Krtek a jaro"
 • Nácvik básně „Jaro"

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Na jaře"
 • Nácvik písně „Travička zelená"

 

3.  týden od 15.03. do 19.03.

4. týden od 22.03. do 31.3.

POVOLÁNÍ

KOMUNIKAČNÍ KRUH

 • Vyprávíme si jaká povolání známe
 • Seznamujeme děti, co to je povolání

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Nácvik říkadel, dbáme na správnou výslovnost a postavení mluvidel

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Šablony - malování štětcem a barvami
 • práce s modelínou

POHYBOVÁ CHVILKA

 • Nácvik chůze ve dvojicích
 • Překážková dráha

LITERÁRNÍ CHVILKA

 • Prohlížení knížek
 • Nácvik básně „Beruška"

HUDEBNÍ CHVILKA

 • Nácvik písně „Na jaře a Jaro je tu"
 • Nácvik písně „Šel zahradník" s použitím hudebních nástrojů

 

 

SLUNÍČKA

Tematické části

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

 • Poznáváme nové roční období, které přichází – Jaro
 • Seznamujeme se s prvními jarními květinami
 • Pokus: Jak pijí květiny?
  • Obarvení karafiátu na fialovo
 • Jaro s Kájou – přiřazování demonstračních obrázků
 • Písnička:
  • Jaro
  • Pampeliška
 • Básničky:
  • Slunce volá
  • Slunce
 • Hry s PET víčky:
  • Přiřazování barev
  • Počítání
  • Více x méně

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

 • Seznamujeme se s knihou, učíme se, co to kniha je, jaké druhy známe.
 • Knížky si prohlížíme a posloucháme čtené příběhy
 • Seznámíme se s pohádkou O Červené Karkulce
  • Dramatizace pohádky
  • Vyrábění vlka a karkulky – rozvoj jemné motoriky a fantazie
 • Týden s knížkami dětí
  • Každé dítě si přinese svou oblíbenou knížku do školky

POVOLÁNÍ

 • Co to je povolání? Čím je moje mamka? Čím je můj taťka?
 • Povídáme si o tom, co to je, a jaká povolání známe.
 • Pantomima povolání
  • Hra na povolání
 • Pohybové hry:
  • Hra na policajta
   • Semafor
   • Poznávání barev
  • Hra na řidiče autobusu
 • Grafomotorika: Kuchař
  • Míchání jídla v hrnci
 • Výtvarná chvilka: Pekař
  • Pečení koláčů ze slaného těsta
 • Básnička:
  • Povolání
 • Písnička:
  • Dělání, dělání

 

BERUŠKY

Tematické části

I.            Máme rádi modrou

I.            Máme rádi fialky, aneb jaro ťuká na dveře

 • Poznáváme nové roční období, které přichází.
 • Seznamujeme se s prvními květinami, které na jaře kvetou, a rozlišujeme různé druhy. Ty si poté ukazujeme na procházce.

II.            Březen – měsíc knihy

 • Seznamujeme se s knihou, učíme se, co to kniha je, jaké druhy známe (encyklopedie, pohádky atd.). Knížky si prohlížíme a posloucháme čtené příběhy.

III.            Povolání – proč dospělí pracují?

 • Co je to povolání? Jaká povolání známe?
 • Představujeme si a rozlišujeme různé druhy povolání, poznáváme charakteristické znaky jednotlivých řemesel.
 • Povídáme si o tom, jaká povolání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až vyrosteme.

I. Máme rádi fialky, aneb jaro ťuká na dveře

II. Březen – měsíc knihy

1.3. – 15.3.

I. Máme rádi fialky, aneb jaro ťuká na dveře

III. Povolání – proč dospělí pracují?

16.3. – 31.3.

KOMUNITNÍ KRUH

KOMUNITNÍ KRUH

 • OPAKOVÁNÍ: Roční období a aktivity spojené s daným ročním období.
 • Jak se dnes cítím
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jakou hláskou začíná slovo, učíme se poznat poslední hlásku slova.
 • Poznáváme jarní kytičky.
 • Kniha – pracujeme s oblíbenou knihou (děti si přinesou oblíbenou knihu – přečteme si něco z knihy, prohlídneme aj.)
 • Jak se dnes cítím – emoce.
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jaký den byl včera, když dnes je …. Jaký dny jsou víkend?
 • Jaro – co je typické pro jaro, přiřazujeme typické činnosti a věci, pozorujeme jak se mění příroda)
 • Kimova hra – trénujeme paměť.
 • Co je to povolání, jaké povolání známe a proč je důležité?
 • Jak se dnes cítím – emoce.
 • Co jsem dělal – včera, o víkendu
 • Jaký je dnes den, měsíc, období a počasí?
 • Jaký den byl včera, když dnes je …. Jaký dny jsou víkend?
 • Jaro – co je typické pro jaro, přiřazujeme typické činnosti a věci, pozorujeme jak se mění příroda)
 • Kimova hra – trénujeme paměť.
 • Co je to povolání, jaké povolání známe a proč je důležité?

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A ŘEČ

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A ŘEČ

 • Matematické představy o číslech do 10
 • Porovnávání – méně x více, o jedno méně, o jedno více
 • Orientace v prostoru – nahoře/dole/vpravo/vlevo -> popis obrázku
 • Skládání puzzle podle čísel
 • Skládání obrázků – průběh děje
 • Matematické představy o číslech do 10
 • Zraková diferenciace – pracovní listy, kartičky, puzzle obrázek a jeho stín
 • Třídíme do skupin a množin podle počtu
 • Porovnáváme kytičky podle velikosti – největší, větší, menší, nejmenší
 • Počítáme předměty – ve školce/na obrázku
 • Kolíčkování – urči správný počet předmětů
 • Matematické představy o číslech do 10
 • Zraková diferenciace – pracovní listy, kartičky, puzzle obrázek a jeho stín
 • Třídíme do skupin a množin podle počtu
 • Porovnáváme kytičky podle velikosti – největší, větší, menší, nejmenší
 • Počítáme předměty – ve školce/na obrázku
 • Kolíčkování – urči správný počet předmětů

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 • Říkadla k pohybovým aktivitám
 • Čtenářský deník – čteme společně – porozumění textu, převyprávění příběhu, nakreslení obrázku z příběhu –  oblíbené knížky dětí – poznáváme nové knihy
 • Učíme se pracovat s knihou/vyhledáváme v knihách/poznáváme systém knih
 • Sluchové vnímání – analýza a syntéza slov – slabikování a vytleskávání slabik, určování prvního písmene (kouzelný box s písmeny, obrázková abeceda)
 • Popisujeme obrázky s jarní tématikou – používáme celé věty
 • Hledáme a popisujeme nesmysly na obrázku
 • Ukazujeme na obrázku, co je před, za, vedle, nad, pod…
 • ŘÍKANKY s jarní tematikou, na téma povolání

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Pozorujeme přírodu, jak se mění.
 • Každý den sledujeme počasí a učíme se ho pojmenovat a přiřadit k obrázku.
 • Poznáváme jarní květiny – petrklíč, sněženky, bledule aj.
 • Pokus s karafiátem a obarvenou vodou (fialová) – poznáváme, jak přijímají vodu květiny.
 • Pozorujeme příchod jara– učíme se pojmenovat změnu přírody.
 • Jaké počasí je typické pro jaro?
 • Pozorujeme příchod jara– učíme se pojmenovat změnu přírody.
 • Jaké počasí je typické pro jaro?

 

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Pomocí dramatizace se dále rozvíjí vnější a vnitřní emoce, fantazie a děti se učí zvládat trému a vystupovat před obecenstvem.

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ ČINNOSTI

 • Pohybové hry – sochy, barevná auta, kytičky
 • Rozvoj hrubé motoriky - opičí dráha, reakční hry, zpevnění těla – válení sudů
 • Cvičení – napodobování pohybového vzoru
 • Relaxace
 • Píseň – Jaro, petrklíč
 • Dechová cvičení (rozezpívání)
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Učíme se doprovázet písně Orffovými nástroji
 • Píseň – Jaro, zedník, pekař
 • Rozvoj hrubé motoriky - napodobování pohybového vzoru, reakce na hudbu
 • Vytleskávání a opakování rytmu
 • Chůze do rytmu hudebního nástroje
 • Učíme se doprovázet písně Orffovými nástroji
 • Píseň – Jaro, zedník, pekař

VÝTVARNÁ CHVILKA

VÝTVARNÁ CHVILKA

 • Vytváříme společně jarní výzdobu třídy a školky
 • Kreslíme ilustrace ke knihám
 • Vyrábíme sněženky
 • Kreslím – čím bych chtěl být (povolání)
 • Pracujeme s modelínou/samotvrdnoucí hmotou – válíme, vykrajujeme a barvíme kytičky
 • Kreslím – čím bych chtěl být (povolání)
 • Pracujeme s modelínou/samotvrdnoucí hmotou – válíme, vykrajujeme a barvíme kytičky

 

+ Grafomotorická cvičení na rozvoj pohybu ruky – správné držení tužky - básnička, uvolnění ruky – básnička, pracovní listy, interaktivní tabule, box s moukou

 

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |