ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2017

Příroda na podzim

 

Datum tématu: 4.9.- 27.10.2017

Souvislost s RVP PV a s integrovanými bloky ŠVP

Příroda

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Lidé a technika

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Tradice, svátky a významné události

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Cíl:

 • Pozorování změn v okolí na podzim
 • Poznávání zvířat
 • Seznámení se s prací na statku
 • Učení prožitkem- procházky do okolí

Povídáme si o tom, co Majdalenka a Fanoušek viděli u babičky a dědy na farmě. Jaká zvířata tam žijí, čím se živí a jaký je jejich užitek. Sledujeme, jak se mění příroda a jaké druhy ovoce dozrávají. Povídáme si o tom, co se děje na podzim v lese, rozlišujeme lesní a domácí zvířata. Chodíme pouštět draky, povídáme si o výlovech rybníků.

Kontaktní kruh:

Čerpáme z poznatků dětí a snažíme se doplňovat jejich informace.

 • Jaká zvířata žijí na farmě?
 • Jak se mění stromy na podzim?
 • Co všechno můžeme potkat v lese?

Výtvarná chvilka:

 • Výroba lesa
 • Tvoříme zvířátka z přírodnin
 • Stopy ze statku

Tělovýchovná chvilka:

 • Hry na zvířata
 • Škatulata hýbejte se
 • Rybičky rybáři jedou
 • Jelení dráha
 • Tanečky na písničky

Hudební chvilka:

 • Učení lidových i umělých písní
  • Klouzky- Uhlíř, Svěrák
  • Káča našla ptáče- Uhlíř, Svěrák
  • Ach synku, synku
  • Já do lesa nepojedu
  • Já mám koně
  • Zvuková percepce
   • rozlišení zvuků zvířat
   • zvukové pexeso s využitím tabletu

Čtenářská pregramotnost:

 • Čtení pohádkových příběhů
  • O poslední vlaštovce
  • O veliké řepě
  • Pracovní listy k příběhu
  • Hádanky
  • Básničky

Září

Na září na září,

těšili se sadaři.

Když se hodně natěšili,

holé stromy po nich zbyly.

Říjen

Už je říjen, dny jsou kratší,

a noci je víc a víc.

Medvídek by spal už radši,

medvídci jsou velcí spáči.

Za dveřmi je listopad,

medvídek už půjde spát.

O čem asi bude se mu,

celou zimu zdát?

O medu o medu,

to je sen všech medvědů.

Podzim

Obloha je šedivá,

jak kožíšek myšky,

veverky si na zimu,

schovávají šišky.

Listí už je na zemi,

dělá cesty zlaté,

po nich podzim přichází:

„Tak tady mě máte!“

 

Matematická představivost:

 • Orientace v prostoru – řešení labyrintu
 • Třídění
  • zvířat
  • Porovnávání velikostí
   • Měříme vylovené kapry

 

 

PRÁZDNINY 2016-17

TÉMA: Cestujeme

Datum tématu: 10.7.- 1.9.2017

 

Příroda

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Lidé a technika

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Vesmír a svět kolem nás

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Cíl:

 • Poznávání okolí
 • Seznamujeme se s památkami a přírodními úkazy
 • Seznamujeme se s Českou republikou a se světem

Charakteristika tématu:

S dětmi si povídáme o místech, která jsme o prázdninách navštívili a která ještě navštívíme. Děti nám nosí fotografie, ke kterým nám vypráví, co na dovolené zažili a co se jim líbilo. Chodíme na procházky do okolí, cestujeme hromadnou dopravou i na vzdálenější zajímavá místa. Pořádáme výlety na zajímavé akce a výstavy.

Kontaktní kruh:

Čerpáme z poznatků dětí a snažíme se doplňovat jejich informace.

 • Kde jste byli na dovolené/ Kam pojedete na dovolenou?
 • Co bylo v místě dovolené jiné, než je u nás?
 • S kým jsi byl na dovolené/ s kým budeš na dovolené?

Výtvarná chvilka:

 • Malování tělem venku
 • Výroba společného obrazu světa
 • Výroba dopravního prostředku, kterým cestuji na dovolenou

Tělovýchovná chvilka:

 • Opičí dráha
 • Tanec slunci
 • Orientační běh
 • Dopravní rozcvička

 

Hudební chvilka:

 • Pokračujeme v učení lidových písní
  • Žádnej neví, co jsou Domažlice
  • Šli panenky silnicí
  • Na tom pražským mostě
  • Kudy kudy kudy cestčka
 • Logopedická prevence prostřednictvím zpěvu a hudebních rozcviček

Čtenářská pregramotnost:

 • Čtení pohádky „Z Myšákova na jih a zase zpátky“
  • převyprávění příběhu podle ilustrací v knize
  • dramatizace příběhu
 • Skládání děje klasických pohádek
 • Pracovní listy k příběhu
 • Básničky

VÝLET

Děti šly na výlet. Víte, co dělaly?
Na louce u lesa vesele zpívaly.
Po louce běhaly, honily motýly,
velký jim uletěl, malého chytily.

NA PLOVÁRNĚ

(Jiří žáček)

Pozor, pozor!

Velká módní přehlídka!

Plavky všeho druhu,

nejnovější střihy.

Holky, pozor na tváře i na lýtka!

Sluníčko vám na ně

vymaluje pihy.

Matematická představivost:

 • Porovnávání a poměřování vzdáleností
 • Orientace v prostoru a na mapě
 • Třídění
  • zvířat (které žijí u nás a které vidíme pouze v ZOO)
  • kamenů (podle barvy, velikosti,…)

 
© 2010 skolka-jesle.cz - školicka ® |